Sprężarki bezolejowe

Zapotrzebowanie na sprężone powietrza o coraz wyższej jakości stale rosnie. Od wielu zastosowań wymaga się dostawy sprężonego powietrza pozbawionego cząsteczek oleju, pyłu i wody, a więc mogącego być stosowanym m. in. w medycynie, przemyśle farmaceutycznym, w przemyśle spożywczym, w przemyśle kosmetycznym czy w zaawansowanych procesach technicznych. Technologia osiągnięcia powietrza bezolejowego jest dość zróżnicowane ale w efekcie otrzymujemy zawsze sprężone powietrze pozbawione oleju. W większości przypadków kompresory występują w wersjach ciśnieniowych:  7,5  8,5  10  i  12,5 bar.  Oferujemy modele stało i zmienno - obrotowe oraz wiele opcjonalnych wersji wyposażenia.

Małe wydajności są realizowane przez sprężarki tłokowe jedno lub wielo - stopniowe. Bezolejowość kompresorów tłokowych zapewnia stosowanie techniki tzw."pływającego tłoka" oraz  jego uszczelnienie pierścieniem grafitowym lub teflonowym.

Większe wydajności uzyskujemy stosując jedno lub wielo - stopniowe sprężarki spiralne. W urządzeniach tych sprężanie odbywa się poprzez współpracę dwóch spiral: stałej i ruchomej. Ruchoma spirala  porusza się ruchem mimośrodowym względem stałej. Przestrzeń tłoczna, między spiralami,  zmniejsza się od otworu ssawnego do otworu tłocznego.

Sprężarki śrubowe z wtryskiem wody to grupa sprężarek o średnich i dużych wydajnościach.  Zasadniczą różnicą w porównaniu z olejowymi sprężarkami śrubowymi jest zastosowanie; jako medium uszczelniającego wirnik ;wtrysku wody do stopnia śrubowego. Pewną modyfikacją standardowych stopni śrubowych są sprężarki z wirującym zębem  - w  procesie sprężania powietrza wykorzystywany jest wirnik o kształcie zęba.

 

Zdjęcia