O nas

Techniką sprężonego powietrza zajmujemy się od 2010 roku.

Oferujemy urządzenia i serwis światowego leadera branży sprężonego powietrza jakim jest

firma Atlas Copco® oraz jej brandy: firma Creyssensac-Worthington®  i firma Mark®.

Lista referencyjna zawiera przedsiębiorstwa należące do gigantów giełdowych jak i niewielkie firmy.

Prefabrykujemy kontenerowe stacje sprężonego powietrza. Z uwagi na potrzebę mobilności i/lub brak miejsca na tradycyjną sprężarkownię znajdują one coraz szersze zastosowanie.

Ponieważ w przypadku niedoboru powietrza; bardzo często; problem leży nie w ilości sprężarek lecz zupełnie gdzie indziej, oferujemy audyty energetyczne sieci sprężonego powietrza, które pozwalają na optymalizację gospodarki tym medium.

Naszą ofertę wzbogacają unikalne na polskim rynku i  innowacyjne w skali światowej technologie hartowania laserowego oraz technologii łączenia impulsem elektromagnetycznym EMPT różnych materiałów jak stal, miedź, guma, tworzywa sztuczne i inne z aluminium.

Jesteśmy polskimi przedstawicielami niemieckich firm:

ALOtec Dresden® oferującej urządzenia do hartowania, napawania i spawania wiązką lasera diodowego

oraz

PST products Alzenau® produkującej urządzenia do łączenia i zmiany kształtu przedmiotów za pomocą impulsu elektromagnetycznego EMPT.

Oferujemy usługi na tych urządzeniach oraz know-how producentów tych urządzeń.

RODO

Administratorem Danych Osobowych (zwanego dalej Administratorem) osób fizycznych  pobieranych za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.atomizair.pl, e-maila firmowego biuro@atomizair.pl faksu 75 734 7824 lub przez telefon 75 734 75 24 lub 535 55 66 00 jest firma

ATOMIZER Marek Pawłowicz, ul. Szarotek 13, 59-700 Bolesławiec, NIP:6121072332, REGON: 021234990

Przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie szczególnych przepisów prawa.

Administrator zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Zainteresowanych danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

Administrator przetwarza dane osobowe w celu i przez okres realizacji umów zawieranych za pośrednictwem serwisu internetowego, faksem lub telefonicznie – pod warunkiem wyrażenia zgody przez osoby zainteresowane – w celach związanych ofertowaniem i ze sprzedażą oferowanych towarów i usług.. Po realizacji umowy dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie i czasie wskazanym właściwymi przepisami prawa.

Administrator dokłada wszelkich starań technicznych i organizacyjnych i  żeby zagwarantować zachowanie należytego bezpieczeństwa, mającego na celu ochronę praw i wolności oraz interesów osób, których dane są przetwarzane.

Zainteresowany  podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie. Brak podania danych w procesie rejestracji uniemożliwia zawarcie i realizację umowy z Administratorem.

W związku z zawartą z Administratorem umową, w celu jej realizacji z innymi podmiotami realizującymi na rzecz Administratora usługi związanych z dostawą towarów, logistyka - transport, korespondencja, rozliczenia finansowe - księgowość, banki, realizacji uprawnień gwarancyjnych -serwis, Administrator przewiduje możliwość przekazania  tym podmiotom, niezbędnych danych osobowych.

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: nazwisko/adres korespondencyjny/adres dostawy.

Zainteresowany ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Zainteresowany ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu do przenoszenia danych do innych administratorów.

Poza wyżej wymienionymi prawami zainteresowany ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu realizacji tych uprawnień zainteresowany może skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych wysyłając e-mail na adres: biuro@atomizair.pl  bądź też listownie na adres: ATOMIZER Marek Pawłowicz, ul. Szarotek 13, 59-700 Bolesławiec.

 

Certyfikat%20Rzetelnosci%20ATOMIZER%20PAWLOWICZ%20MAREK%20%5BPL%5D
002
f0960832
f0920256
20130719_120345
1801116_1_xio-fcmsimage-20120703205054-006000-4ff33f0e53f6c.6e49066eeb0adb97b39929d83334ea90
7727
20170822_161804
DSC_0058
DSC_0015
20151027_123303_1