Osuszacze powietrza

Sprężone powietrze jest podstawowym i niezbędnym źródłem energii dla większości procesów produkcyjnych, zarówno w niewielkich zakładach jak i olbrzymich fabrykach. Wilgoć, zawarta w powietrzu, w postaci pary wędruje wraz ze sprężonym powietrzem. Zwykła filtracja sprężonego powietrza już nie wystarcza. Nowoczesne zakłady produkcyjne wymagają wyjątkowo czystego powietrza z niską zawartością pary wodnej. Utrzymywanie punktu rosy sprężonego powietrza na odpowiednio niskim poziomie zapewnia prawidłową jakość w procesie produkcyjnym. Przy sprężaniu powietrza, w zależności od temperatury otoczenia, większa lub mniejsza część tej wilgoci skrapla się, powodując szkody w instalacji, i w urządzeniach korzystających ze sprężonego powietrza oraz często, dodatkowo  ma niekorzystny wpływ na jakość produktu końcowego.

Sprężarka która pracuje w temperaturze 20 °C i wilgotności względnej 70%, pobiera 12 g wody na każdy 1 Nm3 powietrza. Sprężone powietrze zostaje schłodzone do 30 °C, a skropliny zostają odseparowane. Mimo tego, w powietrzu pozostaje 2,8 g wody na każdy m3 w postaci pary. W przypadku nagłego rozprężania powietrza w urządzeniu pneumatycznym, jego temperatura może spaść poniżej punktu rosy.
Jeżeli temperatura spadnie poniżej punktu rosy, następuje dalsze skraplanie i powstawanie kondensatu.

Po pewnym czasie może to doprowadzić do:

  • poważnych uszkodzeń w instalacji, w urządzeniach pneumatycznych oraz w produkcie końcowym.

  • osadzania lodu w instalacji, mogące zablokować przepływ sprężonego powietrza.

  Z tego powodu do usunięcia wilgoci (wody) ze sprężonego powietrza, w zależności od wymaganego ciśnieniowego punktu rosy, stosujemy różnej konstrukcji osuszacze powietrza.

Ziębnicze tj. takie w którym wilgotność powietrza zmniejsza się przez chłodzenie powietrza w obiegu chłodzącym wyposażonym w sprężarkę chłodniczą i wymiennik ciepła (odwrócony cykl pracy lodówki). Ciśnieniowy punkt rosy wynosi najczęściej pomiędzy + 20C, a +50C.

Membranowe komponentem roboczym jest specjalna membrana wykonana z włókna polimerowego, przez którą przenikają wyłącznie molekuły wody. Ciśnieniowy punkt rosy znajduje się 20 stopni poniżej temperatury zasysanego powietrza.

Absorpcyjne wykorzystujące własności absorpcyjnych substancji higroskopijnych do zmniejszenia wilgotności powietrza. Substancje te reagują z parą wodną i w postaci wodnego roztworu są odprowadzane z powietrza. Osuszacze te umożliwiają osiągnięcie ciśnieniowego punktu rosy -150C.

Adsorpcyjne wychwytujące wilgoć ze sprężonego powietrza przy wykorzystaniu zjawiska adsorpcji. Jeżeli siła przyciągania cząsteczek adsorbentu jest wystarczająco duża, by pokonać energię własną obcej cząsteczki, to cząsteczka ta przyczepia się do jego powierzchni. Występowanie sił adsorpcji jest związane z dążeniem układu wilgoć-adsorbent do stanu fizycznego o najniższej energii. Uwalnia się przy tym energia cieplna, która musi być odprowadzona. Wykorzystanie tego zjawiska w osuszaczach adsorpcyjnych umożliwia osiąganie bardzo niskich wartości temperatury ciśnieniowego punktu rosy do -70°C.