Osuszacze ziębnicze

Osuszacze ziębnicze wykorzystywane są do zmniejszania wilgoci w:

  • pomieszczeniach, w których konieczne jest utrzymanie niskiego poziomu tej wartości,
  • w instalacjach sprężonego powietrza, ponieważ ich brak mógłby doprowadzić do zmniejszenia jakości procesów wykorzystujących sprężarki lub nawet awarii sprzętu.

Chcesz zmniejszyć poziom wilgoci w swoim przedsiębiorstwie lub w Twoich urządzeniach? Sprawdź nasz sprzęt!

W jaki sposób działają osuszacze ziębnicze?

Osuszacze pod ciśnieniem pobierają wilgotne powietrze z otoczenia. Następnie schładzają je za pomocą wykorzystywanego w nich czynnika ziębniczego. Osiągnięte niskie temperatury powodują, że we wnętrzu urządzenia osadzają się krople. Wilgoć pod taką postacią jest następnie zbierana w separatorze oraz odprowadzana na zewnątrz osuszacza ziębniczego, tak aby nie miała możliwości ponownie dostać się do sprężonego gazu.

Gdzie wykorzystywane są osuszacze ziębnicze?

Pozbawione wilgoci (wody) sprężone powietrze jest medium niezbędnym w pomieszczeniach, w których znajdują się papiery wartościowe, archiwa oraz inne materiały nieodporne na wilgoć. Często również stosuje się je w przedsiębiorstwach z sektora przetwórstwa mięsnego, a także branży mleczarskiej. Drugim zastosowaniem osuszaczy ziębniczych są sprężarki, które do prawidłowej pracy potrzebują powietrza o niskiej wilgoci.

Najwyższej klasy oczyszczone powietrze stosowane jest w medycynie jako powietrze oddechowe i powietrze technologiczne do napędu urządzeń zabezpieczających życie pacjenta. I w tych przypadkach osuszacze adsorpcyjne odgrywają rolę nie do przecenienia.

Zachęcamy do sprawdzenia oferty osuszaczy ziębniczych, a w razie wszelkich pytań nasi pracownicy chętnie przedstawią specyfikacje sprzętu. Stwórz odpowiednie warunki pracy z urządzeniem proponowanym przez Atomizer!