Filtry i kondensat

Każdy proces zawierający sprężanie, chłodzenie i uzdatnianie sprężonego powietrza powoduje powstawanie kondensatu, który może zawierać więcej lub mniej oleju, w zależności od rodzaju sprężarki.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dziennik Ustaw Nr 116 z dnia 5.11.1991r.) i ostatnimi Dyrektywami UE 91/271/CEE ” W sprawie uzdatniania wody przemysłowej” i Dyrektywą 91/676/CEE „W sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez azotany” wyraźnie wskazują maksymalną ilość oleju, jaką może zawierać usuwany kondensat bez naruszenia prawa.

Maksymalna zawartość węglowodorów: 5 mg/l do wody powierzchniowej i 10 mg/l do kanalizacji miejskiej.

Olej odseparowany jest poprzez wielostopniowy proces filtracji. Olej jest pochłaniany dzięki specjalnym substancjom adsorpcyjnym obojętnym względem wody, które po nasyceniu usuwa się tak samo jak wymienne wkłady filtra oleju.
Pod koniec procesu, kondensat może być odprowadzony do systemu kanalizacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami

Gromadzenie i pozbywanie się kondensatu jest zarówno kłopotliwe jak i bardzo kosztowne ze względu na:

  • konieczność przechowywania,
  • transport do wyspecjalizowanych jednostek utylizacji zużytych materiałów,
  • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji tam gdzie jest to wymagane.

Odseparowanie oleju od kondensatu na samym początku jest niewątpliwie mniej uciążliwe zarówno w kwestii obchodzenia się z nim, jak i finansowej.

Separatory oparte na zasadzie chemicznej absorpcji są wypełnione związkiem chemicznym, przyciągającym olej, jednocześnie odpychając wodę. Odpowietrzony, zaolejony kondensat przepływa do złoża chemicznego absorbentu, który wiąże olej. Następnie czysta woda może być spuszczana do kanalizacji.

Separacja grawitacyjna zachodzi podczas przepływu kondensatu przez zbiornik osadczy. Olej osadza się na powierzchni wody, a ta jest odpompowywana z dna zbiornika.

Separacja mechaniczna dokonuje się dzięki spadkowi ciśnienia na wkładzie koalescencyjnym, wężownicy i przyciąganiu oleofobowym. Spadek ciśnienia na wkładzie koalescencyjnym powoduje gromadzenie się oleju w krople oraz ułatwia separację oleju.

Separatory oleju z kondensatu z odparowywaniem wykorzystują zewnętrzne źródło ciepła, takie jak grzałki zasilane elektrycznie lub parę podczas gotowania wody.

Membrany półprzepuszczalne. Są podobne do systemów filtracyjnych. W tej metodzie używa się różnych membran do ekranowania i usuwania zanieczyszczeń przed utylizacją.

Biologicznie rozkładające się płyny chłodząco-smarujące są efektywną, ekonomiczną i zgodną z normami alternatywą dla separatorów oleju z kondensatu jest stosowanie specjalnych środków olejowych, ulegających biodegradacji.

Separator cyklonowy jest to urządzenie które ma spełnia w instalacji dwa zadania. Pierwsze to usunięcie z instalacji wykroplonego kondensatu który płynie w rurociągu, a drugie to spowodowanie wstępnego wykroplenia cząstek kondensatu poprzez wprowadzenie sprężonego powietrza w ruch wirowy.

Spusty kondensatu są to urządzenie służące do odprowadzania kondensatu z systemu sprężonego powietrza zainstalowane na elementach składowych systemu sprężonego powietrza takich jak separatory wody, filtry koalescencyjne, zbiorniki sprężonego powietrza, osuszacze ziębnicze i pułapki kondensatu aby odprowadzać kondensat z systemu.

Występują dwa podstawowe rodzaje spustów kondensatu: spusty manualne i spusty automatyczne.

Filtr sprężonego powietrza to element, którego zadaniem jest zatrzymywanie cząstek zanieczyszczeń (cząstek stałych, pyłów, resztek oleju) o określonej wielkości, znajdujących się w przepływającym przez niego sprężonym powietrzu

 

cyklony%20WSD