Sprężarkownie

Sprężarkownia stacjonarna

Oferujemy zabudowę , montaż i wykonawstwo w sprężarkowniach stacjonarnych.

Sprężarkownia kontenerowa

Kontenerowa Stacja Sprężonego Powietrza – KSSP jest alternatywą dla stacjonarnych sprężarkowni. Można ją ustawić tam gdzie nie ma miejsca lub go nie przewidziano dla tradycyjnej sprężarkowni, lub gdy z powietrza będziemy korzystać w wyznaczonym przedziale czasowym. KSSP sprawdza się zarówno na halach produkcyjnych i w innych miejscach w których chcemy zabezpieczyć urządzenia przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych. Urządzenia we wnętrzu kontenera zamocowane są w sposób trwały i bezpieczny. Możliwa jest zmiana  lokalizacji urządzeń i tym samym szybka dostawa sprężonego powietrza w miejscu gdzie ono jest niezbędne. Do przetransportowania KSSP należy odłączyć zewnętrzne źródło zasilania w energię elektryczną i przyłącze instalacji sprężonego powietrza.

Każda KSSP jest indywidualnie dostosowana do potrzeb Klienta.

Sprężarkownie kontenerowe mogą być oparte o wiaty, kontenery morskie lub kontenery techniczne.

Zawsze istnieje możliwość szybkiej zmiany wyposażenia i rozbudowy KSSP.

W zależności od potrzeb KSSP może być wyposażona w:

 • nierozprzestrzeniającą ognia lub w niepalną izolację kontenera
 • termiczną wewnętrzną lub zewnętrzną izolację kontenera,
 • system ogrzewania kontenera,
 • sytem klimatyzacji kontenera,
 • system naturalnego wietrzenia grawitacyjnego kontenera
 • czerpnię powietrza z systemem filtracji,
 • system wentylacji kompresorów – ręczny lub automatyczny,
 • system odzysku ciepła z powietrza chłodzącego sprężarek - rekuperatory bądź bezpośredni odzysk ciepła,
 • rozprowadzenie odzyskanego powietrza po obiektach Klienta,
 • w oświetlenie wewnętrzne z opcją oświetlenia awaryjnego,
 • wewnętrzną instalację elektryczną kontenera wraz z gniazdami serwisowymi,
 • wewnątrz kontenerowa rozdzielnicę elektryczną oraz wewnętrzną instalację elektryczną sprężarek
 • wewnętrzną instalację sprężonego powietrza: Air Net (Al+PP) - system skręcany, Mapress / KAN-therm (C-stal + ocynk pojedyńczy lub podwójny), INOX - system zaciskany, Geberit (PP, PP+włókno szklane) - system zgrzewany,
 • zewnętrzną instalację sprężonego powietrza wraz z systemem filtracji,
 • systemy pomiarów parametrów sprężonego powietrza - iTrack,
 • wewnętrzną instalację odprowadzenia kondensatu,
 • systemy sterowania, zarządzania i monitoring stanu pracy sprężarek,
 • system alarmowe i nadzorcze.
Zdjęcia