Hartowanie Laserowe

Firma ALOtec Dresden GmbH została utworzona w 1998 roku w wyniku outsourcingu z Instytutu Materiałoznawstwa i Technologii Wiązki Laserowej Instytutu Fraunhofera (IWS) Technische Universitaaet w Dresden.

Głównym obszarem działalności jest laserowa obróbka materiałów.

Firma zajmuje sie budową maszyn pod zamówienie klienta oraz świadczy usługi hartowania laserowego na swoich maszynach.

Wstęp do technologii laserowego hartowania:

 • doradztwo technologiczne w zakresie hartowania diodowym  laserem światłowodowym
 • wszechstronność zastosowania w konstrukcji maszyn, wytwórstwie narzędzi oraz form
 • wysoka twardość powierzchni przy zachowaniu plastyczności rdzenia
 • hartowanie powierzchni roboczych o dowolnych konturach
 • kamera termowizyjna do stałego monitorowania  mocy wiązki laserowej
 • kontrola jakości procesu z równoczesnym zapisem rejestru zdarzeń
 • alternatywa dla usługi laserowego hartowania w siedzibie firmy w Dreźnie jest przyjazd do klienta z urządzeniem mobilnym
 • zakup urządzenia do hartowania laserowego lub/i napawania laserowego lub/i spawania laserowego.

Hartowanie - Włącz i pracuj

 • światłowodowy laser wysokiej mocy - maksymalnie do 10 kW
 • ciągle monitorowanie mocy wiązki laserowej przy pomocy kamery
 • kontrola jakości procesu z równoczesnym zapisem rejestru zdarzeń
 • robot - manipulator, pozwalający na pracę  3D głowicy laserowej oraz przechylny i obrotowy stół pozwalający na precyzyjne ułożenie detalu
 • kabina chroniąca miejsce pracy

Technologia

Rośnie znaczenie hartowania laserowego w przemyśle i budowie maszyn. Jest to proces, w którym wiązka lasera bezpośrednio oddziałuje na obrabiany przedmiot dostarczając mu energii cieplnej. Materiał nagrzewa się miejscowo do temperatury przemiany austenitycznej . Prowadzi to do homogenizacji atomów węgla oraz rozrostu austenitu w materiale. W zależności od rodzaju materiału temperatura przemiany austenitycznej wynosi od ok.  900 °C do 1400 °C, a czas jej utrzymywania waha się od ok. 3s do 10s.

Zalety hartowania laserowego

 • stosowane do wszystkich dających się hartować stali z wystarczającą zawartością węgla (min. 0,25% C)
 • szerokość śladu hartowniczego wynosi od 1 do 50 mm w zależności od zastosowanego układu optycznego oraz maksymalnej mocy lasera
 • głębokość hartowania wynosi max. do 2,0 mm i jest uzależniona od rodzaju materiału
 • zmniejszenie naddatków materiału na dalszą obróbkę.dzięki miejscowemu wprowadzeniu w krótkim czasie ograniczonej ilości ciepła
 • temperatura hartowania jest kontrolowana z dokładnością do  +/- 10°K
 • hartowanie dowolnie wybranych powierzchni detalu. Powstaje twarda warstwa powierzchniowa z miękkim rdzeniem oraz obszary niezmodyfikowane w procesie hartowania.
 • brak konieczności stosowania dodatkowych mediów chłodzących jak woda i powietrze

Ograniczenia techniczne

 • unikanie nakładania na siebie śladów hartowniczych, gdyż z powodu podwójnego odpuszczania, we wspólnym obszarze występuje zjawisko obniżonej twardości hartowniczej. Minimalna odległość śladów hartowniczych wynosi ok. 1,0 - 1,5 mm. W strefie nakładania warstw powstaje mniej zahartowana o powierzchnia o twardości obniżonej o kilka jednostek.
 • hartowanie większych powierzchni polega na pokrywaniu tego obszaru równoległymi lub meandrycznymi ścieżkami hartowniczymi
 • w zależności od zastosowanego układu optycznego odstęp głowicy lasera od obrabianego przedmiotu wynosi od ok. 100 - 350 mm
 • konieczność zagwarantowania swobodnego dostępu głowicy lasera do obrabianego przedmiotu
 • konieczność stosowania zabezpieczeń oraz środków ochrony osobistej z uwagi na szkodliwy wpływ promieniowania laserowego

Laserowe spawanie drutem

 • podajnik drutu o średnicy od 0,25 do 0,5 mm
 • pełna zgodność ze oprogramowaniem manipulatora
 • zastosowanie w produkcji pojedynczych i seryjnych elementów
 • podajnik drutu  wraz z odciągiem gazów spalinowych

Zalety

 • największa jednorodność warstw napawanych
 • powtarzalna geometria warstwy napoiny, także w przypadku napoin wielowarstwowych
 • kontrola nad procesem dostarczania energii cieplnej
 • zoptymalizowanie czasu procesu
 • eliminacja wad ręcznego procesu napawania tj. brak regularności nakładanych warstw
 • trwały wzrost jakości i ilości wykonywanych napawań
 • uzyskanie stabilnych i powtarzalnych parametrów procesu napawania

   

Regulacja mocy lasera

Regulacja mocy lasera składa się z systemu pomiaru temperatury E-MAqS i z kontrolera mocy lasera "LompocPro". Dzięki ich kombinacji uzyskuje się równomierny ślad hartowniczy mimo zmiennej geometrii detalu. Nie występują nadtopienia krawędzi ani zagłębień. Od niedawna można to stosować również w przypadku proszkowego napawania laserowego.

Zalety:

 • sterowanie z funkcją rozpoznawania punktów krytycznych
 • eliminacja nadtopień na krawędziach, zagłębieniach oraz innych miejscach krytycznych
 • dokumentowanie procesu nakładania wybranych śladów hartowniczych w pliku tekstowym lub jako plik wideo
 • możliwość zapisu projektów seryjnych oraz parametrów materiałowych
 • pomiar maksymalnej temperatury w rejonach krytycznych
 • możliwość integracji systemu skanującego

Parametry:

 • pomiar temperatury od 700°C do 1500°C
 • częstotliwość pomiaru do 200Hz
 • rozdzielczość > 0,1mm
 • przedział pomiarowy 50...1000mm. Dostosowanie obszaru pomiarowego dzięki zmiennej optyce opracowanej z pomocą IWS Fraunhofer Institut

Oprogramowania: LompocPro oraz E-MAqS zostały opracowane przez Wydział Materiałoznawstwa i Wiązki Laserowej Instytutu Fraunhofera IWS i są ciągle rozwijane we współpracy z partnerami z przemysłu.
Możliwość dopasowania oprogramowania do potrzeb klienta.

Proszkowe napawanie laserowe

Skaner

Przy obróbce detali wielkogabarytowych konieczne jest stosowanie zmiennej optyki w celu osiągania zmiennej szerokości śladu hartowniczego. Za pomocą opracowanego przez Instytut Fraunhofera systemu skanującego "LASSY" możliwa jest zmiana szerokości i odchylenia od kierunku prostoliniowego śladu hartowniczego w czasie trwania procesu. Dodatkowo istnieje możliwość zmiany mocy lasera w obszarze skanowania.

Dzięki możliwości synchronizacji pracy skanera z oprogramowaniem LompocPro i kamery E-MAqS przy regulacji mocy lasera, udało się wyeliminować efekty uboczne spowodowane m.in. przez interferencje.
Istnieje możliwość integracji systemu skanującego do systemu programowania offline SKM DCAM 2010.

 

 

 

Zdjęcia 
gerster
arci
bmw
budai%20benefit%20Kft
chunifi%20kraft
gea
kimi
lhw
nantongchaoda%20machinery
piazzarossa
plasmet
rukosen
tic%20lens_0
Dane Techniczne Zdjęcia 
P1030273-WZG%20in%20Position
DSC_0122
20130712_165115
20130719_120505