EMPT zmiana kształtu i łączenie materiałów w polu magnetycznym

Proces EMPT bazuje na bezdotykowej obróbce materiałów przewodzących prąd elektryczny przy pomocy silnego pola magnetycznego. Możliwe są operacje obróbki plastycznej, cięcie i łączenie w obszarze obróbki blach i rur. W zastosowaniach przemysłowych dominują łączenie rur oraz ich obróbka plastyczna. Cechą szczególną technologii EMPT jest  możliwość kompresji niemalże dowolnych przekrojów.

Najbardziej trafnie istotę procesu  oddaje jego angielska nazwa crimping - zaciskanie.Czas trwania procesu wynosi ułamek sekundy.

W praktyce inżynierskiej często występuje potrzeba niewielkiej zmiany kształtu np. zmiana średnicy rury lub potrzeba łączenia elementów. Zastosowanie impulsu magnetycznego (EMPT) z punktu widzenia ekonomii i technologii może być tu alternatywą dla klasycznych metod produkcyjnych. Umożliwia ono zmianę wymiarów (zwiększanie i zmniejszanie) przekrojów nieobrotowych oraz łączenie różnorodnych materiałów bez zmiany ich struktury wywołanej wpływem temperatury.

  Technologia pozwala na łączenie materiałów dotychczas w żaden sposób niemożliwych do połączenia np. tworzywa sztucznego, gumy i metalu. Możemy wykonywać heloszczelne połączenia zbiorników. Zamykać fiolki z lekami. Szczelnie łączyć gumę z metalem np. w przewodach hamulcowych. Innym zastosowaniem jest zaciskanie tuleji ochronnych na końcówkach przewodów energetycznych. W efekcie tak otrzymane połączenie posiada o kika procent lepsze przewodnictwo elektryczne i cieplne. W języku ekonomii przy wysokonapięciowych sieciach energetycznych przesyłającej gigawaty energii na znaczne odległości oznacza to milionowe oszczędności. I wiele wiele innych.

Technologia jest tak nowatorska i perspektywiczna, że pisanie o niej wprowadza zamęt w ustabilizowanych procesach technicznych, a projektantów i konstruktorów ogranicza tak naprawdę tylko ich wyobraźnia.

20939%402x
20940%402x
1801116_1_xio-fcmsimage-20120703205054-006000-4ff33f0e53f6c.6e49066eeb0adb97b39929d83334ea90_0
11931
Voorbeeld1
po%C5%82%C4%85czenie%20teowe
Voorbeeld2
po%C5%82%C4%85czenie%20elastyczne